Vind ons op

Zita

«Onze ambitie is dat elke medewerker veilig weer naar huis gaat»

Job

«Onze ambitie is dat elke medewerker veilig weer naar huis gaat»

Als beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit is veiligheid uiterst belangrijk voor Elia. Binnen het departement Safety & Health waakt een twintigtal medewerkers over de veiligheid van duizenden collega’s en onderaannemers op het terrein.

“We passen voortdurend onze procedures en werkwijzen aan om ongelukken te voorkomen. Veiligheid is een absolute prioriteit. Onze ambitie is dat elke medewerker veilig weer naar huis gaat. Maar die ambitie moet natuurlijk ook omgezet worden in concrete daden die een reële impact hebben op het gedrag van alle werknemers”, zegt Stéphane Otto, de verantwoordelijke van het departement Safety & Health, waar een twintigtal mensen werkt.

Het Go4Zero-programma

Elia heeft het programma Go4Zero gelanceerd om de veiligheid in het bedrijf te verbeteren. “Een heel concreet voorbeeld is de operationele dialoog. Elke dag houden de teams op elke werf een kleine briefing over de risico’s die zijn vastgesteld tijdens de voorbereiding van het werk. Zo kunnen ze bepaalde aspecten van het werk belichten en, indien nodig, extra maatregelen nemen. Het stelt verschillende teams ook in staat om alles te coördineren, dingen breder te bekijken en zo efficiëntere maatregelen te nemen voor de veiligheid van iedereen”, legt Stéphane Otto uit.

Het engagement van de medewerkers

Er bestaan nog heel wat andere veiligheidsinitiatieven bij Elia. Zo engageert elk technisch team zich ertoe tijdens het jaar een initiatief te ontwikkelen om de werkomgeving te verbeteren. “Op die manier betrekken we onze medewerkers rechtstreeks bij het nadenken over en het ontwikkelen van verbeteringen. We communiceren over succesvolle projecten van bepaalde teams, zodat anderen die kunnen overnemen en afstemmen op hun eigen werkwijze. De basispijler van onze veiligheidsstrategie is ervoor te zorgen dat onze medewerkers betrokken zijn, dat ze achter onze ambitie van nul ongevallen staan en dat ze dit op een concrete manier vertalen naar hun niveau. Zo tonen we dat het bedrijf begaan is met het verbeteren van de veiligheid en dat iedereen daar een rol in speelt.”


Elia zoekt een Safety Manager for Contractors. Die job ziet er zo uit:

  • Je draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de veiligheidscultuur van de aannemers.
  • Je waakt erover dat na een ongeval of een inbreuk op de basisregels elke aannemer een grondige analyse uitvoert en een concreet actieplan uitwerkt en implementeert.
  • In functie van de ernst van de ongevallen, organiseer je meteen na de feiten een meeting tussen het management van Elia en dat van de betrokken ondernemer.

«Het doel is nul ongevallen»

Stéphane Deyaert, Safety Concept Manager

Eind 2015 hebben we het project ‘Safety for Contractors’ gelanceerd om onze veiligheidsambities te delen met de bedrijven waarmee we samenwerken. We focussen op vijf thema’s: een betere voorbereiding van het werk, meer overleg en een betere coördinatie tussen de verschillende teams op het terrein, het verbeteren van onze opleidingsprogramma’s om de vaardigheden van de teams van aannemers te verifiëren, en het uitvoeren van audits op de werven en van verschillende evaluatie- en ondersteuningsprocessen voor aannemers om hun positieve evolutie te volgen.

 

«Bij Elia geldt de leuze
‘Safety first!’»

Koen Van Hemelrijck, 32 jaar, Safety Support

“Ik ben teamleader Safety Support. We ondersteunen het overkoepelende Safety departement door gegevens over ongevallen en terreinbezoeken te analyseren. Indien nodig stellen we een actieplan op of vragen we om de opleidingen rond veiligheid aan te passen. Mijn team is ook verantwoordelijk voor de interne communicatie rond veiligheid. Onze analyses verbeteren de werkomstandigheden van collega’s op de werf, en dat geeft me veel voldoening. Bij Elia geldt de leuze ‘Safety first!’”

 

«Ik werk met verschillende teams»

Dirk De Bie, 55 jaar, Safety Concept

“Samen met de projectequipes realiseert het team Safety Concept een honderdtal projecten per jaar. Vanaf het begin worden we betrokken bij het ontwerp van de hoogspanningsinstallatie. We kijken erop toe dat we die op een veilige manier kunnen bouwen, exploiteren en onderhouden en identificeren de meest risicovolle fases van het project. We selecteren de aannemers op basis van de veiligheidsaspecten in de offertes. Wanneer die niet voldoen, sluiten we de aannemer uit. Voor mijn job werk ik met verschillende teams samen, zoals de projectteams, aankoop en technische experten, en dat vind ik boeiend.”


Meer in Job

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top