HomeNieuwsLifestyleDrie op de vier kersverse mama’s hebben last van babyblues

Drie op de vier kersverse mama’s hebben last van babyblues

75% van de mama’s hebben last van babyblues in de eerste twee weken na hun bevalling. Dat blijkt uit een recente peiling van de Liberale Mutualiteit bij 1.334 Belgische vrouwen met kinderen jonger dan één jaar. Babyblues is het fenomeen waarbij een vrouw kort na de bevalling last krijgt van prikkelbaarheid, spontane huilbuien, nervositeit of angst als reactie op de hormonale en familiale veranderingen. In de meeste gevallen gaat babyblues vanzelf weer over.

Ongeveer de helft van de vrouwen die aangaven regelmatig last te hebben van spontane huilbuien of prikkelbaarheid werd voor de eerste keer mama. Bij het krijgen van een tweede kind zou dit aantal nog maar half zo groot zijn (23%) en bij een derde kind slechts 6%.

Borstvoeding

Al dan niet succesvol borstvoeding geven bleek een belangrijke factor voor babyblues. Van de bevraagde moeders gaf 90% borstvoeding, en volgens bijna de helft (43%) verliep dat niet vlot. In iets meer dan 6 op de 10 gevallen gaven diezelfde moeders aan dat ze te maken kregen met dergelijke symptomen van babyblues. Bij de overige 57% bij wie de borstvoeding wel goed verliep, ging dat slechts om iets meer dan 3 op de 10 vrouwen.

Daarnaast zou slechts 15% van de nieuwe mama’s zich onzeker voelen in hun moederrol bij het krijgen van een eerste kindje. Opvallend is wel dat ze tegelijkertijd in 70% van de gevallen aangeven zich moeilijk te kunnen aanpassen aan de nieuwe gezinssituatie. Bij een tweede en derde kind neemt dit percentage zeer sterk af. Alleenstaande mama’s voelen zich dan weer meer zelfzeker in hun moederrol, maar maken zich meer zorgen over praktische zaken en twijfelen meer of ze hun baby alle nodige zorg kunnen geven.

“Een kind krijgen wordt vaak onderschat en geïdealiseerd,” zo getuigt uit een psycholoog van Psy-Go!, gespecialiseerd in de begeleiding van jonge ouders. “Natuurlijk is ouder worden het meest intense en fantastische dat er is, maar de verwachtingen zijn vaak onrealistisch. Er wordt niet alleen een kind geboren, er wordt ook een nieuw gezin geboren.”

Steun van de partner

Dat ondersteuning aan mama’s tijdens de eerste twee weken na de bevalling (en daarna) belangrijk blijft, blijkt uit het feit dat 75% dit aangaf in de bevraging. De absolute nummer één als het op steun en toeverlaat aankomt, is de partner (94%). Bovendien geeft 75% aan dat ze ook tevreden zijn over die steun. Toch mist bijna elke vrouw (85%) tijd voor zichzelf en voor de partner in de eerste twee weken na de bevalling. Nog een belangrijke ondersteuning komt van de vroedvrouw (75%). Die professionele ondersteuning moet volgens moeders wel goed gedoseerd worden: te veel steun en goede raad werkt averechts en zorgt net voor een groter onzekerheidsgevoel. Verrassend is dat (schoon)ouders pas op de vierde plaats komen te staan (59%) bij de zoektocht naar steun.

Tot slot geven de bevraagde vrouwen aan algemeen tevreden te zijn over de professionele begeleiding bij de zorg voor hun kind. De nood aan emotionele steun of psychologische begeleiding blijkt echter toch nog vaak onderschat. “Het zijn extreme en uitzonderlijke verhalen van bijvoorbeeld postnatale depressies die het meest bijblijven, als tegenhanger van het perfecte plaatje of de ‘roze wolk’. Feit is dat veel moeders ergens tussenin zitten en er bijgevolg niet altijd voldoende aandacht is voor dergelijke mentale problemen bij jonge mama’s.”

Het bericht Drie op de vier kersverse mama’s hebben last van babyblues verscheen eerst op Metro.

Populaire Artikels

NIEUWSBRIEF

Elke dag het leukste nieuws in jouw mailbox ontvangen?

Gelijkaardige Artikels