Vind ons op

Zita

Helft werknemers kent cyberveiligheidsbeleid niet

Job

Helft werknemers kent cyberveiligheidsbeleid niet

Na al anderhalfjaar thuiswerken, zegt de helft van de Belgische werknemers dat hun werkgever over een solide cyberveiligheidsbeleid beschikt. Alleen geven bijna evenveel werknemers ook aan dat ze niet vertrouwd zijn met die cyberveiligheidsregels. Dat blijkt uit de jaarlijkse Cyberbarometer van verzekeringsbedrijf AXA Partners: «Niet alleen het hebben van een beleid is belangrijk, maar ook de communicatie erover naar werknemers toe.»

Meer dan zes op de tien Belgen werkt nog steeds meer van thuis uit dan voor de coronacrisis. Dat thuiswerken houdt cyberrisico’s in en maakt werknemers kwetsbaarder voor cybercriminelen. Daarom hebben bedrijven sinds de coronacrisis meer inspanning geleverd om hun werknemers te beschermen. Terwijl vorig jaar slechts 33 % van de thuiswerkers aangaf dat bedrijven extra maatregelen hadden genomen op gebied van cybersecurity, is dat aandeel dit jaar gestegen naar 51 %.

Stroeve communicatie

Het verloopt echter nog altijd even stroef om dat beleid rond cyberveiligheid ook over te brengen naar werknemers. Zo’n 48 % van de werkende Belgen is immers niet op de hoogte van welke regels er gelden op het werk rond cyberveiligheid.

«Dat houdt nog steeds veel risico’s in. Een onbekend cyberbeleid is minstens even erg als een onbestaand cyberbeleid. Zeker nu thuiswerk ingeburgerd is en deel is van het nieuwe normaal, is het belangrijk dat bedrijven open communiceren naar werknemers toe. Werknemers moeten weten hoe ze zichzelf en hun bedrijf online kunnen beschermen», waarschuwt Strategisch Marketing Manager bij AXA Partners Charlene Chedi.

Moeilijk gesprek

35 % van de Belgische werknemers weet niet wie te contacteren als ze in aanraking komen met phishing of hacking. En slechts 29 % van de werknemers had ooit al een gesprek met zijn werkgever over hoe ze het thuis zo cyberveilig mogelijk kunnen maken. «Dat is verontrustend, zeker als je weet dat een derde van hen ooit al eens in contact kwam met hacking of phishing», zegt Chedi. Zij vermoedt dat werkgevers vaak niet goed weten hoe ze zo’n gesprek moeten aanpakken.

Bij sommige werknemers ligt dat gesprek daadwerkelijk moeilijk. Een kwart van de Belgische werknemers vindt dat strenge regels vanuit hun werkgever overbodig is: «Uit ons onderzoek blijkt dat er een tegenstelling is tussen het zich bewust zijn van cyberrisico’s en het opleggen van een streng beleid. Het is mogelijk dat sommige werknemers strenge regels zien als een schending van hun privacy. Daarom is het uitermate belangrijk om werknemers helder en duidelijk uit te leggen hoe je cyberbeleid in elkaar zit, waarom het bestaat en wat de voordelen zijn, zodat ze de online gevaren kunnen herkennen en ze signaleren aan de juiste mensen», klinkt het bij AXA Partners.

Meer in Job

To Top