HomeFriendsFailing ForwardFailing Forward: Vanaf mei 2018 herstart je zonder schulden

Failing Forward: Vanaf mei 2018 herstart je zonder schulden

Failliet gaan en toch niet levenslang je schulden aflossen? Vanaf 1 mei 2018 kan het. De nieuwe wet op het insolventierecht zorgt voor deze aardverschuiving. Wat zegt deze wet van minister Geens precies?

“Een faillissement betekent niet altijd dat de ondernemer slecht bestuurd heeft”, weet ook minister van Justitie, Koen Geens. “Vandaar dat de ondernemer niet mag worden gestigmatiseerd. Integendeel. We zetten voortaan sterker in op de tweede kans.”
Zijn voorstel tot modernisering van het insolventierecht van ondernemingen is in het parlement goedgekeurd op 13 juli. De nieuwe wet treedt in werking op 1 mei 2018.
De belangrijkste verdiensten van de gloednieuwe wet?

1. Vzw’s kunnen ook failliet gaan

Beoefenaars van vrije beroepen en vzw’s kunnen nu ook failliet gaan. Het insolventierecht wordt ook voor hen een vangnet. Hierdoor krijgen zij de mogelijkheid om hun onderneming of samenwerkingsstructuur op een ordentelijke wijze aan te passen, te laten beschermen of te laten ophouden, net als alle ondernemers.

2. Schulden worden kwijtgescholden

Eens de curator de goederen van de gefailleerde heeft verkocht om met de opbrengst schuldeisers te betalen, kan om een kwijtschelding van de restschulden worden gevraagd. De rechter is verplicht dit verzoek goed te keuren. Meteen kunnen ondernemers een nieuwe activiteit opstarten waarbij de inkomsten voor henzelf zijn. Zo kan er opnieuw aan de toekomst gebouwd worden. De ondernemers krijgen een nieuwe kans.

« Wanneer ondernemingen in moeilijk vaarwater komen is het van belang er voor te zorgen dat ze kunnen voortwerken.»

Koen Geens
minister van Justitie

3. Betaald is betaald

Vandaag is een minnelijk akkoord tussen schuldenaar en schuldeiser niet aantrekkelijk. De betalingen die in het kader van dit akkoord gebeuren, kunnen namelijk achteraf bij een eventueel faillissement worden teruggevorderd. “Deze situatie creëerde veel onzekerheid bij de schuldeiser”, zegt Geens. “Het vernieuwd minnelijk akkoord verzekert de schuldeiser dat hij of zij de betaalde bedragen kan behouden.”

4. Ondernemings­bemiddelaar lost op

Wanneer de schuldenaar in moeilijke papieren zit en zelf niet in staat is om orde op zaken te stellen, kan hij of zij een beroep doen op een ondernemingsbemiddelaar. Deze helpt de schuldenaar bij het opstellen van een akkoord met de schuldeisers.

5. Digitale faillissements­­procedure

Via een centraal register solvabiliteit wordt de faillissementsprocedure een online procedure. Alle mogelijke schuldeisers, zoals banken, werknemers en leveranciers, zijn verlost van de papiermolen. Niemand hoeft zich nog te verplaatsen naar de griffie van de rechtbank om een faillissementsdossier neer te leggen.


«Ondernemers laten sneller mislukking achter zich»

“Deze wetgeving is een stap in de goede richting”, zegt Luc Wynant, oprichter en partner van advocatenkantoor Van Olmen & Wynant. “De wet heft namelijk een belangrijke rem op het ondernemerschap op.” “Ondernemers maken schulden als hefboom om groei te creëren. En helaas, soms gaat het mis. Vandaag worden ze hier nog met de vinger voor gewezen. Dat kan veranderen nu ze ook wettelijk een punt kunnen zetten achter een mislukking. Ze zullen sneller weer opnieuw schuldenvrij zijn… en ondernemen. Ons land heeft deze positieve stimulans nodig.”

 

«Starters kunnen nu ambitieuzer ondernemen»

“Deze nieuwe wet is goed voor starters”, zegt Wouter Desmet, die als vennoot bij EY bedrijven en starters adviseert. “Deze starters zullen ambitieuzer durven ondernemen omdat ze de gevolgen van een fout niet meer eeuwig met zich meeslepen. Vanuit EYnovation pleiten we voor zo’n kader dat stimuleert en aanmoedigt om de zaken grootser te zien. Tegelijkertijd mag het stigma rond falen verdwijnen. Onze enige kanttekening? We mogen onverantwoord risicogedrag niet aanmoedigen. Na één faillissement blijven vele andere bedrijven achter met onbetaalde facturen.”

 

«Met ervaring kom je sneller tot succesvolle onderneming»

“Ik heb net mijn vierde bedrijf opgestart”, zegt Karen Boers, co-founder en managing director van Startups.be. “En dat gaat sneller dan de vorige drie. Zo komen ook andere serial entrepreneurs vlotter tot een succesvolle onderneming. Ze leerden uit ervaringen en fouten. Daarom vind ik het goed dat ondernemers gemakkelijker opnieuw kunnen starten, ook al gingen ze failliet. 95% van de faillissementen is niet frauduleus. Wel spelen er zoveel andere redenen mee. Het potentieel van deze ondernemers mogen we niet laten liggen.”


Populaire Artikels

NIEUWSBRIEF

Elke dag het leukste nieuws in jouw mailbox ontvangen?

Gelijkaardige Artikels