Vind ons op

Zita

Actualiteit

Coronacrisis had amper impact op financieel vermogen van Belgische gezinnen

De coronacrisis had amper impact op het financieel vermogen van de Belgische gezinnen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de vierde ronde van de ‘Household Finance and Consumption Survey’ (HFCS) die werd uitgevoerd door de Nationale Bank. Het aantal tijdelijk werklozen is bovendien opnieuw op precoronaniveau.

Het mediaan nettovermogen van Belgische gezinnen ging er in 2020-2021 in vergelijking met 2017 met 9% op vooruit. Ook het aantal gezinnen dat een negatief nettovermogen had – meer schulden dan activa – daalde in vergelijking met 2017 licht tot 3%.

Het gestegen nettovermogen van het mediaan Belgisch gezin is vooral te danken aan het gestegen inkomen (+3% – gezuiverd voor inflatie – tot 47.100 euro) en de gestegen waarde van de activa (+2% tot 303.000 euro). Daarnaast daalde het mediaanbedrag van de schuld met 16%.

GROTE INKOMENSONGELIJKHEID

Ten slotte bleef ook de inkomensongelijkheid tussen de rijkste en armste Belgische huishoudens nagenoeg onveranderd. De 20% best betaalde Belgen ontvingen 44% van het totale bruto-inkomen (tegenover 45% in 2017). Daarbij is wel nog geen rekening gehouden met de impact van de coronacrisis, want de gegevens over inkomen hebben betrekking op 2019.

MINDER TIJDELIJK WERKLOZEN

De tijdelijke werkloosheid is in mei ondertussen gedaald naar niveaus vergelijkbaar met 2019, het jaar voor de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers die de RVA heeft vrijgegeven.

In mei telde ons land iets meer dan 155.000 tijdelijk werklozen. Dat is minder dan de helft van het aantal tijdelijk werklozen een jaar geleden, en bijna 30% minder dan een maand geleden. Met 155.000 werklozen zitten we weer op niveaus die ook in 2019 – dus voor de coronacrisis – werden opgetekend.

Ter herinnering: bij de start van de pandemie waren meer dan een miljoen mensen tijdelijke werkloos. In april 2020 bijvoorbeeld zaten meer dan 1,2 miljoen mensen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Maar ook begin dit jaar was dat nog het geval voor meer dan 300.000 werknemers.

Overigens loopt de soepele procedure voor tijdelijke werkloosheid – die werd ingevoerd door de coronacrisis maar werd uitgebreid als gevolg van de oorlog in Oekraïne – af eind juni en verdwijnt het systeem zo na meer dan twee jaar.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/algemeen/coronacrisis-had-amper-impact-op-financieel-vermogen-van-belgische-gezinnen

Meer in Actualiteit

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top