Vind ons op

Zita

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6% minder dan mannen

Job

Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6% minder dan mannen

Vrouwen verdienen in België gemiddeld zowat een tiende minder dan mannen. De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België kwam in 2017 op basis van de brutojaarlonen uit op 23,7%. Na correctie voor arbeidsduur gaat het om 9,6%. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eind 2019 hebben vrijgegeven. Het verschil tussen de twee cijfers wordt verklaard door het effect van deeltijds werken. De loonkloof daalt lichtjes jaar na jaar, maar blijft beduidend groot.

Van 2014 tot 2017 daalde de loonkloof in brutojaarlonen van 24,5% naar 23,7%. Gecorrigeerd voor arbeidsduur (vrouwen werken immers vaker deeltijds dan mannen) daalde de loonkloof in die periode van 10,9% tot 9,6% op jaarbasis. Dit tweede cijfer vergelijkt het salaris van mannen en vrouwen als ze beiden voltijds hadden gewerkt.

Privé vs. publiek

In de privésector is de loonkloof tussen vrouwen en mannen groter dan in de publieke sector. Na correctie voor arbeidsduur is dat 12,9% in de privésector, tegenover 6% in de publieke sector. De loonkloof varieert ook naargelang het statuut. Het verschil is het grootst bij arbeiders, gevolgd door bedienden en vastbenoemde ambtenaren.

De loonkoof daalt volgens het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lichtjes de laatste jaren, «maar het gaat zeer traag». «De grootste oorzaak van de loonkloof is de ongelijke verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken», zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. «Op de tweede plaats komt de segregatie op de arbeidsmarkt. Ook vandaag de dag bestaat er nog een groot onevenwicht tussen slecht betaalde beroepen en sectoren met een overwicht aan vrouwen en veel beter betaalde beroepen en sectoren waar mannen in de meerderheid blijven.»

Het bericht Vrouwen verdienen gemiddeld 9,6% minder dan mannen verscheen eerst op Metro.

Meer in Job

To Top