Vind ons op

Zita

Vooruit wil Franse en Waalse werknemers naar West-Vlaamse bedrijven halen

Job

Vooruit wil Franse en Waalse werknemers naar West-Vlaamse bedrijven halen

Met het Europese project Vooruit willen POM West-Vlaanderen (provinciale ontwikkelingsmaatschappij), VDAB, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling Forem en het Franse Département du Nord de komende drie jaar Franse en Waalse werkzoekenden intensief begeleiden naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. De provincie West-Vlaanderen kampt immers met heel wat niet-ingevulde vacatures. Dit staat in schril contrast met de relatief hoge werkloosheidscijfers in buurregio’s Noord-Frankrijk en  Wallonië.

Meer en meer Franse en Waalse werknemers trekken de taalgrens over naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt. Volgens cijfers van het RIZIV waren er in juni 2017 6.553 Franse werknemers aan de slag en Steunpunt gaf in 2016 aan dat er 7.214 Walen in West-Vlaanderen werkte. Vooruit wil de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog een extra duwtje in de rug geven, onder meer door te focussen op doelgroepen die bestaande projecten minder makkelijk bereiken, zoals niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een leefloon in Frankrijk en jongeren in beroepsinschakelingstijd in Wallonië.

Peter of meter

Het project lanceert ook een aantal maatregelen die de drempel naar grensoverschrijdende tewerkstelling moeten verlagen. Door de nauwe samenwerking tussen POM West-Vlaanderen, het Département du Nord, VDAB en Forem krijgen werkzoekenden nu ook de kans om een opleiding op de werkvloer van een West-Vlaams bedrijf te volgen. Zo kunnen ze al kennismaken met de werkcultuur in de provincie en kunnen ze sneller integreren.
Verder worden werkzoekenden dankzij intensieve coaching zowel op psychosociaal als cultureel-linguïstisch vlak klaargestoomd voor een job in een West-Vlaams bedrijf. Deelnemers aan de coaching krijgen bovendien informatie en advies over hun rechten en plichten op vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit bij tewerkstelling over de (taal)grens. Er wordt ook gekeken om huidige Franse of Waalse werknemers als peter of meter in te schakelen om de werkzoekenden te begeleiden tijdens hun opleiding of opstartperiode op de werkvloer. Ook voor het probleem van fysieke mobiliteit worden er oplossingen gezocht.

Het bericht Vooruit wil Franse en Waalse werknemers naar West-Vlaamse bedrijven halen verscheen eerst op Metro.

Meer in Job

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top