Vind ons op

Zita

Nog nooit kozen zo veel jongeren voor een zorgopleiding

Job

Nog nooit kozen zo veel jongeren voor een zorgopleiding

Meer en meer jongeren kiezen voor een zorg- en welzijnsopleiding. In de gezondheidsopleidingen bedraagt de globale stijging 2,7 procent tot 20.234 studenten in opleiding. Specifiek voor verpleegkunde, wat ook het grootste knelpuntberoep is, is er een globale stijging met 2,4 procent met in het totaal 15.297 studenten. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

Opvallend bij verpleegkunde is dat maar liefst 7% meer van de jongeren (generatiestudenten) kiezen voor deze richting. In de welzijnsopleidingen is er wel een lichte daling met 2,2 procent, maar zijn er nog steeds 16.610 studenten in opleiding.

Zij-instroom neemt toe

Ook de zij-instroom neemt toe, naast de stijging van de generatiestudenten. Mensen met een heel diverse achtergrond of leeftijd kiezen toch voor een job in de zorg. In het totaal bieden de verschillende projecten van het intersectoraal fonds voor de gezondheidsdiensten dit jaar aan 771 kandidaten de mogelijkheid om een opleiding te volgen met een of andere vorm van ondersteuning. Het gaat om opleidingen tot zorgkundige of verpleegkundige.

«Het is goed dat jongere en oudere mensen kiezen voor zorgberoepen, en al zeker voor verpleegkunde of zorgkunde gezien de tekorten op de arbeidsmarkt zich daar vooral situeren. Maar ook de organisatie van de zorg vraagt, gezien de krappe arbeidsmarkt, de nodige aandacht en innovatie», zegt zorgambassadeur Lon Holtzer.

Meer in Job

To Top