Vind ons op

Zita

Een startplaats voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Job

Een startplaats voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO Vlaanderen, een initiatief van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie, is een start- en ontmoetingsplaats voor iedereen met interesse in duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het bevat een ruim aanbod praktijkvoorbeelden, instrumenten en informatie met als doel organisaties te helpen om MVO in praktijk om te zetten.

Waar bedrijven in het verleden voornamelijk gericht waren op hun klanten en aandeelhouders, gaan ondernemingen met een MVO-beleid een stuk verder. Zij willen immers zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor al wie betrokken is bij hun bedrijfsactiviteiten: klanten, leveranciers, aandeelhouders, medewerkers en bij uitbreiding de hele maatschappij.

Tegelijkertijd trachten ze de negatieve gevolgen van hun werking te beperken door hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Bedrijven vullen hun duurzaamheidsintenties concreet in door hun CO2-uitstoot te beperken, hun energie-efficiëntie te verhogen, samen te werken met sociale werkplaatsen, te investeren in opleidingen voor medewerkers, een diversiteitsbeleid te integreren in hun HR-strategie, circulaire businessmodellen op te zetten, enz. Zo nemen steeds meer KMO’s de duurzaamheidshandschoen op.

Welke hulpmiddelen via MVO Vlaanderen?

Koploper is een magazine over het belang van duurzaam ondernemen in Vlaanderen. Zo wil de overheid de inhoud van hun website ook in fysieke vorm tot bij de ondernemers brengen.

Uit een grootschalig onderzoek bleek dat veel ondernemers ook nog echt nood hebben aan meer opleiding rond MVO: wat is het, hoe kan ik het integreren in heel mijn bedrijfsvoering, hoe duurzaam aankopen,… Hieruit ontstond Koploper Live, een breed en gratis aanbod aan MVO-opleidingen en –masterclasses op maat van sectorverenigingen, netwerken en middenveldorganisaties.

Belangrijk is te weten waar je al staat rond duurzaamheid. Dat kan door
www.mvoscan.be. Aan de hand van een aantal stellingen waar je bedrijf al dan niet aan beantwoordt, krijg je een overzicht van je sterke en zwakke punten. Die kun je als basis gebruiken voor jouw MVO-actieplan.

Met de www.Sustatool.be krijgen kleinere organisaties een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Concreet helpt deze tool je als bedrijf om een overzicht te krijgen van al je duurzaamheidsinspanningen en hier een evenwicht in te creëren. Via de Sustatool krijg je bovendien ook inspiratie via allerlei voorbeelden van andere organisaties.

www.mvovlaanderen.be

Het bericht Een startplaats voor maatschappelijk verantwoord ondernemen verscheen eerst op Metro.

Meer in Job

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top