Vind ons op

Zita

Job

«Aparte ombudsdienst nodig voor bouwsector»

De Consumentenombudsdienst wil dat er aparte ombudsdiensten komen voor de bouw- en voor de meubelsector. De bemiddelingsdienst heeft daarvoor een oproep gelanceerd in zijn jaarverslag. De oprichting van de twee nieuwe ombudsdiensten, die de gehele sector moeten dekken, zou «een grote stap zijn ter versterking» van buitengerechtelijke geschillenregeling, zo klinkt het.

De Consumentenombudsdienst verwijst consumentengeschillen door naar meer gespecialiseerde ombudsdiensten of naar andere diensten voor geschillenbeslechting. De dossiers die niet naar een andere ombudsdienst kunnen worden doorgestuurd, worden door de Consumentenombudsdienst zelf afgehandeld.

Meer ondersteuning

Al sinds zijn oprichting in 2015 moet de Consumentenombudsdienst vooral bemiddelen bij bouw- en aannemingswerken en in de meubelsector. Ook in het jaarverslag 2021 zijn die sectoren goed voor de eerste twee plaatsen. Er wordt daarom een oproep gelanceerd om zowel in de bouw als in de meubelsector een eigen ombudsdienst in te stellen.

«Een sectorspecifieke geschillenbeslechtingsdienst met de nodige expertise, kennis en verankering in de sector betekent een ondersteuning voor consument én onderneming bij een geschil», zo wordt beklemtoond in het jaarverslag.

Grootste bemiddelingswerk

De Consumentenombudsdienst benadrukt dat er voor bouwdossiers wel al een Verzoeningscommissie Bouw bestaat, maar die instantie behandelt enkel technische bouwgeschillen. Klachten over bijvoorbeeld laattijdige opleveringen, over facturen die hoger uitvallen dan de offerte of over de kwaliteit van de werken worden dus niet door die Verzoeningscommissie behandeld. Daardoor vormen die dossiers vandaag het belangrijkste onderdeel van het bemiddelingswerk van de Consumentenombudsdienst.

De meubeldossiers vereisen vaak dan weer een bijzondere expertise van de bemiddelaar, klinkt het. «Zowel wat betreft materialen, leveringswijzen, herstelmogelijkheden… is de kennis van een deskundige uit de sector erg waardevol», stelt de Consumentenombudsdienst. «Zowel de consument als de onderneming hebben er alle baat bij dat het dossier wordt voorgelegd aan een ombudsdienst die in deze sector gespecialiseerd is.»

Regels verfijnen

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) laat in een reactie weten dat ze met de sector in gesprek is om zo’n aparte ombudsdienst voor de bouw op te richten. Daar zouden mensen terechtkunnen voor technische en contractuele geschillen.

Daarnaast wil De Bleeker de regels verfijnen en de handhaving versterken om conflicten te vermijden of te beteugelen. Onder meer door het toepassingsgebied van de Wet Breyne, die heel wat zaken zoals voorschotten, waarborgen en aansprakelijkheid regelt, uit te breiden naar renovatie en aanpassingswerken. De inbreuken op die wet kunnen momenteel niet gehandhaafd worden door een inspectiedienst. Ook dat gaat De Bleeker bekijken.

Meer in Job

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top