Vind ons op

Zita

Antwerp Management School voorspelt: «Aanpassingsvermogen is de jobskill van de toekomst»

Job

Antwerp Management School voorspelt: «Aanpassingsvermogen is de jobskill van de toekomst»

Aanpassingsvermogen wordt de belangrijkste vaardigheid voor werknemers in hun huidige of toekomstige job. Uit onderzoek van de Antwerp Management School (AMS) en hr-dienstengroep Acerta blijkt dat twee op de drie bedrijven zeggen dat ze het aanpassingsvermogen van hun personeel aan nieuwe situaties heel erg belangrijk vinden en houden er onder andere rekening mee tijdens het rekruteringsproces. De coronacrisis heeft dat bewustzijn extra kracht bijgezet.

Welke vaardigheden hebben mensen nodig om anno 2021 een job te vinden of gelukkig te kunnen blijven in hun huidige werk? Bedrijven zijn het er unaniem over eens: ze willen dat hun werkkrachten zichzelf kunnen aanpassen aan veranderende situaties. 33% van de bevraagde bedrijven vindt aanpassingsvermogen belangrijk, 66% zelfs heel belangrijk.

Coronacrisis heeft proces versneld

De coronacrisis heeft het belang van aanpassingsvermogen aangewakkerd, zo blijkt. Vóór corona was 25% van de werkgevers in hoge mate bezig met het aanpassingsvermogen van hun medewerkers, na corona zijn dat er meer dan dubbel zoveel: 56%. 9% onderneemt echter nog niets om de medewerkers toekomstbestendig te maken.

«We merken dat werkgevers vandaag veel belang hechten aan het aanpassingsvermogen van hun organisatie en van hun medewerkers», aldus Tom Vlieghe, Director Acerta Consult. «Het is een positieve kant van deze crisis: corona werkt als accelerator van evoluties die al voorzichtig aan de gang waren en heeft ook hier een acceleratie teweeg gebracht. Maar ondanks de push van corona, is er nog een weg af te leggen om de overtuiging te vertalen naar concrete acties op de werkvloer.»

De belangrijkste eigenschap van werknemers met een groot aanpassingsvermogen, is het tonen van veerkracht in de context van verandering, zo vindt 70% van de bevraagde werkgevers. De andere kenmerken uit de top 5 zijn: zich aanpassen aan nieuwe technologieën en procedures, in staat zijn nieuwe vaardigheden te verwerven, nieuwe rollen kunnen opnemen binnen de organisatie en omgaan met onzekerheid en ambiguïteit.

Is flexibiliteit aangeboren of ontwikkelbaar?

De overgrote meerderheid van werkgevers – 95% – is ervan overtuigd dat hun mensen kunnen veranderen om op lange termijn hun functie binnen het bedrijf te kunnen blijven opnemen. 8% meent dat daar geen voorwaarden aan verbonden zijn. 37% van de werkgevers legt de voorwaarden bij zichzelf: medewerkers moeten goed worden gemotiveerd en gesteund. Het blijft wel een meerderheid die meent dat er aan aanpassingsvermogen ook limieten zijn.

«Over aanpassingsvermogen van mensen zijn er twee benaderingen: intelligentie is fixed (je wordt ermee geboren of niet), of intelligentie is niet fixed, maar ontwikkelbaar. Deze overtuiging is niet neutraal en heeft concrete gevolgen», weet professor dr. Steven Poelmans van de Antwerp Management School. «Bijvoorbeeld mensen met een ‘fixed mindset’ worden sneller gefrustreerd en geven sneller op als ze geconfronteerd worden met een complexe opdracht die geen onmiddellijke oplossing heeft. Bedrijven met een fixed mindset gaan personen rekruteren met al de nodige kennis en vaardigheden om de job aan te kunnen. Bedrijven met een ‘growth mindset’ gaan een stap verder: ze denken na hoe ze het aanpassingsvermogen van hun medewerkers kunnen meten en ontwikkelen. Voor bedrijven actief in sectoren die sterk steunen op kennis, dienstverlening en innovatie als een strategisch competitief voordeel is de keuze duidelijk. Ze moeten inzetten op de aanpasbaarheid van hun medewerkers, want die aanpasbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de wendbaarheid en innovatie van het bedrijf.»

Meer in Job

To Top