Vind ons op

Zita

Job

Brussel investeert in vrouwelijk ondernemerschap

De Brusselse regering heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen in de hoofdstad, ‘Women in Business’. Ze maakt er 350.000 euro voor vrij.

Uit de hub.brussels barometer van 2020 blijkt dat het aantal vrouwelijke zelfstandigen in het Brussels Gewest in 10 jaar tijd met 30% is gestegen. Toch zijn er nog 2,5 keer zoveel mannen als vrouwen in een zelfstandig beroep. Vooral in de technische en technologische sector zijn de vrouwen in de minderheid.

Coronacrisis

Volgens de staatssecretarissen voor Economische Transitie Barbara Trachte (Ecolo) en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS) heeft de coronacrisis ook meer vrouwen getroffen, vooral omdat zij vaker actief zijn in zeer kleine bedrijven en in sectoren zoals horeca, evenementen, contactberoepen of kleine winkels.

De oproep van de Brusselse regering om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen ligt dan ook in de lijn van de economische transitie van het gewest, die erop gericht is een gunstig klimaat te scheppen voor ondernemerschap en diversiteit.

Coaching

Het budget voor de projectoproep ‘Women in Bussiness’ bedraagt 350.000 euro en is bestemd voor projecten die werk maken van ondersteuning van vrouwelijk ondernemerschap, onder meer door middel van zelfhulp- of coachingprogramma’s, -activiteiten en -evenementen.

Per project is 35.000 tot 100.000 euro voorzien. De projecten zullen door een jury worden geselecteerd op basis van criteria zoals de kwaliteit van de steun en de geschiktheid van de doelgroep. Aanvragen kunnen tot 15 juli worden ingediend.

Meer in Job

Meest gelezen

Nieuwsbrief

Ad

To Top