Witness to disaster

NGC, maandag, 20 maart 04:25

Tornado outbreak. In 2011 lieten binnen 4 dagen 360 tornado's een spoor van verwoesting achter in Amerika. Er vielen 348 doden, duizenden mensen raakten dakloos en de schade was meer dan 12 miljard dollar.

Wat is er vandaag op TV?