Arcadia

EEN, zondag, 19 maart 20:40

De fraude van Pieter blijft niet ongestraft. In Arcadia leeft iedereen met een score. Die bepaalt wat je krijgt en wat niet. Wanneer Pieter Hendriks fraudeert met de scores van zijn dochters wordt hij veroordeeld en gedeporteerd naar het onherbergzame Buitengebied. Zijn vrouw Cato en hun vier volwassen dochters moeten voortaan verder met een lage score.

Wat is er vandaag op TV?