Winteruur

CANVAS, vrijdag, 25 november 00:58

Seppe Nobels. Wim Helsen nodigt interessante gasten uit voor een gesprek over hun favoriete tekst. Seppe Nobels kiest voor een stuk uit 'Universal Declaration of Human Rights' van de United Nations.Artikel 1Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.Artikel 15Een ieder heeft het recht op een nationaliteit. Aan niemand mag willekeurig zijn nationaliteit worden ontnomen, noch het recht worden ontzegd om van nationaliteit te veranderen.Eerste deel van Artikel 27 Een ieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst en om deel te hebben aan wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan.

Wat is er vandaag op TV?