Fatal error: Uncaught --> Smarty: Unable to read template dbtpl 'witte-gids.html' <-- thrown in /prd_llb_xxxmce_00/prd/llb/sft/apamce/content/zita.be/web/include/classes/smarty_3.1.16/libs/sysplugins/smarty_resource_custom.php on line 80
Witte Gids

Enkele raadgevingen

De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" werkt volgens een dialoogsysteem. Dit wil zeggen dat de toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" u zal begeleiden bij het formuleren van uw vraag en indien nodig bij de verfijning ervan om een geldig antwoord te bekomen. Merk op dat "Niets gevonden" ook een geldig antwoord is.
Deze dialoog verloopt volgens een bepaald patroon. De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" zal u eerst helpen om de woonplaats eenduidig te bepalen. Dit gebeurt door, wanneer het nodig is, een lijst met woonplaatsen (die voldoen aan wat u gevraagd heeft, met een maximum van 50) te tonen. U kan hieruit dan kiezen door de gewenste woonplaats aan te klikken.
De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" zal nu de opzoeking uitvoeren en een antwoord tonen. Dit antwoord kan zijn :
 • vermelding (naam, adres, telefoonnummer)
 • een lijst vermeldingen (waarvan het aantal kleiner is dan de beperking)
 • de melding "Niets gevonden"
 • of een melding dat de begrenzing is overschreden (d.w.z. te veel vermeldingen). In dit geval kan u de selectiecriteria aanpassen en opnieuw de "Opzoeken"-knop aanklikken.
Tip:
 • Gebruik de selectiecriteria. Ze verhogen uw kans op succes
 • U verkrijgt het beste resultaat door ook de eerste letter van de voornaam te geven.
 • Wanneer u de naam van de straat kent, gebruik die dan
 • Lees de help i.v.m. het invullen van de verschillende criteria
De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" houdt rekening met de verschillende officiŽle talen in BelgiŽ en de desbetreffende taalregio's. De gegevens respecteren dus de officiŽle taal van een regio. De gegevens worden getoond in de taal van de titularis van de aansluiting in kwestie wanneer die taal erkend is in de betrokken regio.
Concreet betekent dit dat de inlichtingen in Vlaanderen zijn opgemaakt in het Nederlands, in een tweetalige regio in het Nederlands of Frans, in het Frans of het Duits, in een Franstalige regio in het Frans en in een Duitstalige regio in het Duits.
De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" toont hoofdzakelijk telefoonnummers. Fax, ISDN, ... worden aangeduid voor zover de informatie beschikbaar is.

Opgelet: De toepassing "Uw Witte Gids doorheen BelgiŽ" bevat logischerwijs geen privť-nummers en evenmin de interne nummers van een onderneming.

Opzoeking op nummer:
Vul in het linkerveld de twee (bv. 02), drie (bv. 013) of vier cijfers (bv. 0476) van het kengetal in ; vul in het rechterveld de rest van het telefoonnummer in. Opgelet : spaties, punten of andere niet-numerieke karakters zijn niet toegelaten in deze velden.
Klik vervolgens op "Opzoeken" en indien beschikbaar zullen de naam en het adres van de titularis op uw scherm verschijnen.

Opzoeking op naam
Naam (verplicht)
De naam is verplicht in te vullen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd-, en kleine letters. De opzoeking gebeurt op basis van de schrijfwijze zoals ingeleid in het naamveld.
 • Samengestelde namen:
  Bij samengestelde namen geeft de aan elkaar geschreven naam u alle mogelijke schrijfwijzen van de naam in kwestie, los of aan elkaar geschreven. Als u dus " vandenbussche " ingeeft krijgt eveneens de vermeldingen op naam van "Van de Bussche", "Vanden Bussche", Ö
 • Lange namen
  Bij lange namen heeft u er belang bij te zoeken op het meest significante woord. U dient er evenwel rekening mee te houden dat indien u enkel het hoofdbestanddeel ingeeft (bv: "Bussche"), u enkel de vermeldingen met samengestelde namen zult ontvangen ("Van de Bussche", "Vanden Bussche", ...)


Gemeente (verplicht)
De woonplaats is verplicht in te vullen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Als het ingevulde veld overeenkomt met een bestaande stad:
 • wordt gezocht op de naam van de stad in kwestie als men op "Opzoeken" klikt
 • krijgt u eventueel een lijst met (hoogstens 50) steden te zien indien de ingevulde naam in meerdere stadsnamen voorkomt. Maak uw keuze uit de lijst, de aanvankelijk ingevulde naam zal dan worden vervangen
Aan te raden is, de naam van de woonplaats steeds zo compleet mogelijk in te tikken "Sint", "Saint", "Sainte", "Sankt",... kan u afkorten tot "S", maar moeten gescheiden zijn van het daaropvolgend woord. Bv. Voor "Sint Niklaas" kan u tikken "S Niklaas".
De mogelijkheid wordt geboden om te zoeken in de agglomeratie van de hoofdgemeente. Klik hiervoor na de opzoeking op "zoeken in agglomeratie". Een lijst met alle gemeentes binnen die agglomeratie wordt dan getoond. Maak uw keuze en druk opnieuw op "OK".

Voornaam
De voornaam is optioneel in te vullen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Het is aan te raden om, wanneer u de eerste letter van de voornaam kent, dit veld in te vullen. Het geeft reeds een goede verfijning van de vraag en helpt bijgevolg om binnen de beperkingen te blijven.
Merk op: Het staat de titularis van een aansluiting vrij om al dan niet zijn voornaam te laten opnemen in de databank. Het gebruik van de voornaam geeft dus geen garantie voor de verwerking. Het bestand met de namen van de abonnees bevat over het algemeen slechts de eerste letter (initiaal) van de voornaam.

Straat
Het adres is optioneel in te vullen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
Tik (het hoofdbestanddeel van) de naam van de straat in zonder verbindingswoorden, adjectieven, lidwoorden, ... De typische straataanduidingen (vb. straat, laan, steenweg, ...) mogen niet afgekort worden ; het inleiden van "str.", "ln", stwg", Ö zal dus zonder resultaat blijven.
Wees zorgvuldig bij het intikken en let op schrijffouten. Deze resulteren in het bericht "Niets gevonden".
Wens je liever geen papieren gids meer te ontvangen?
Je bent een fervent internetter en wenst liever geen papieren telefoongids meer te ontvangen, laat het ons weten via volgende formulier en jouw naam wordt geschrapt van de distributielijst voor de volgende edities van de Witte Gids en de Gouden Gids.
Bescherming persoonlijke levensfeerWettelijke voorwaardenOver 1207