Speurders Van Uytsel riskeren blaam of schorsing

Het kan nog een hele tijd duren voor de speurders van de federale gerechtelijke politie van Leuven weten welke sancties ze mogen verwachten. Dat zal mogelijk een blaam of een schorsing zijn.

De speurders die de zaak-Van Uytsel onderzochten en later ook betrokken waren bij het onderzoek naar de moord op Shana Appeltans en Kevin Paulus zijn onzorgvuldig te werk gegaan en hebben belangrijke informatie fout ingeschat en onvoldoende onderzocht.

Dat staat in het onderzoeksrapport van het Comité P. De betrokken speurders hebben het verslag zelf nog niet kunnen inkijken en kunnen niet inschatten wat de gevolgen zullen zijn voor hun verdere carrière.

Dat kan gaan van een waarschuwing of blaam tot zware tuchtstraffen zoals inhouding van wedde, terugzetting in weddeschaal, schorsing, ontslag of afzetting waarbij men zelfs elk recht op een overheidspensioen verliest.

Sectie opgedoekt

De dienst geweld tegen personen (Moordzaken) binnen de federale gerechtelijke politie van Leuven, de afdeling die de moord op Annick Van Uytsel onderzocht, wordt trouwens opgedoekt.

De vakbonden dreigden met acties toen dat nieuws uitlekte omdat dit als een sanctie werd gezien. Maar Philip Van Hamme, voorzitter van politievakbond NSPV, kreeg van de politietop te horen dat het past in een drastische reorganisatie met maar één bedoeling: nog efficiënter werken.

TG


Bekijk ook

Lees ook