Zonne-energie combineren met een buffervat

Meer en meer winnen ecologische overwegingen aan belang bij het bouwen of verbouwen van een woning. Het gebruik van hernieuwbare energie is niet enkel een optie… met de strenger wordende wetgeving is het quasi een must. Maar niet getreurd, hernieuwbare energie inschakelen is niet alleen goed voor het milieu, het is ook vaak voordelig voor onze portemonnee.


Zonne-energie is altijd voorhanden, gratis en eenvoudig te gebruiken. Met enkele vierkante meter zonnepanelen kan u al heel wat zonne-energie capteren, dat u vervolgens opslaat en herverdeelt via een buffervat. Op deze manier laat u uw installatie maximaal renderen en kiest u voor de zuinigste en milieuvriendelijkste oplossing.


Fotovoltaïsche versus thermische zonnepanelen

Fotovoltaïsche en thermische zonnepanelen zijn twee verschillende types zonnepanelen die elk een andere toepassing hebben. Met fotovoltaïsche zonnepanelen produceert men electriciteit, terwijl met thermische zonnepanelen warm water geproduceerd wordt. Met slechts 4 à 5m² thermische zonnepanelen, kan u al tot 60% besparen op de energiekosten voor warmwaterproductie en – afhankelijk van de toepassing – ook besparen op de energiekosten voor verwarming.

De zonnepanelen kunnen zowel op een schuin als op een plat dak geïnstalleerd worden. Op een plat dak moeten ze wel onder een schuine hoek komen te staan, kwestie van zoveel mogelijk energie te kunnen opvangen.

Het principe van zonnepanelen is vrij eenvoudig: de zon verwarmt in de panelen een absorbeeroppervlakte die, op haar beurt, de daarin aanwezige vloeistof opwarmt. De verwarmde vloeistof wordt nadien naar een zonneboiler gepompt dat het sanitair water zal opwarmen tot de gevraagde temperatuur bereikt is.

Vlaanderen verhoogt dit jaar trouwens de premie voor zonneboilers (premie netbeheerder). Indien u een zonneboiler in een woning aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2006 laat plaatsen, krijgt u vanaf 2012 van de netbeheerder 550 euro per vierkante meter zonnepaneel, met een maximum van 4.125 euro.


Buffervaten: energie opslaan en herverdelen

Wie nog een stapje verder wil gaan in het gebruik van hernieuwbare energie, kan een buffervat aansluiten op zijn installatie. In concreto is een buffervat een groot vat met 300 tot 2000 liter (warm) water. Het is aangesloten op andere toestellen die allen hun geproduceerde warmte afgeven aan het buffervat. Het buffervat slaat die warmte op… ook al heeft u die niet meteen nodig. Nadien zal het die warmte herverdelen naargelang uw behoeften, voor de verwarming of warmwaterproductie van uw woning.

Een modern buffervat is een thermische gelaagd vat. Dit wil zeggen dat de warmte in het buffervat opgeslagen wordt in temperatuurlagen. Hoe hoger in het vat, hoe hoger de temperatuur van het water. De warmte wordt, naargelang de toepassing waarvoor het moet dienen (bv. vloerverwarming 35°C, sanitair warm water 60°C…) uit een specifieke laag gehaald. In het vat kan de temperatuur oplopen tot 95°C, waardoor u zeer veel energie kan opslaan.

Op deze manier laat u uw installatie maximaal renderen. Dankzij een buffervat kan u warmte verzamelen, opslaan en opnieuw gebruiken voor verschillende toestellen. U beschikt ten allen tijde over een warmtebuffer, of warmtevoorraad, die door uw installatie kan gebruikt worden. Zo voorkomt u dat uw installatie, tijdens bijvoorbeeld een piekmoment, extra energie moet halen uit duurdere en/of minder milieuvriendelijke energiebronnen zoals elektriciteit omdat op dat ogenblik de hernieuwbare energiebron (bijvoorbeeld de zon) niet beschikbaar is.

Idealiter slaagt het buffervat warmte op die afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen (zonnepanelen, warmtepompen, pelletketels), maar u kan op hetzelfde buffervat ook bijkomend klassieke systemen (stookolieketels, gasketels) aansluiten. Kortom, dit systeem biedt tal van mogelijkheden. Buffervaten worden dan ook meer dan ooit het hart van hybride installaties.


Partnerinfo

Het Duitse merk Vaillant biedt een uitgebreid gamma verwarmingssystemen aan die werken op gas, stookolie en op hernieuwbare energie – zoals zonnepanelen of warmtepompen. Daarnaast omvat het Vaillant-gamma ook buffervaten die beschikbaar zijn in verschillende uitvoeringen - van 300 tot 2000 liter. De buffervaten van Vaillant zijn makkelijk te installeren en perfect combineerbaar met de overige Vaillant-toestellen.

De Vaillant-buffervaten worden aangeboden in complete systemen die bovendien modulair zijn. Dit wil zeggen dat u bij Vaillant uw installatie stap voor stap kan uitbreiden. U installeert bijvoorbeeld eerst een warmtepomp en in een volgende fase pas zonnepanelen.

Met een Vaillant-buffervat kan u het laagste verbruik koppelen aan het hoogste comfort.


Meer info
Bron: Habitos


Bekijk ook

Lees ook