De thermostaat: het brein achter uw cv-installatie

Een verwarmingsinstallatie is pas volledig wanneer ze ook is aangevuld met een kamerthermostaat of een weersafhankelijke regeling. Deze elementen zorgen voor een maximaal comfort en een minimaal verbruik, op elk moment van de dag. De kamerthermostaat en de weersafhankelijke regeling vormen dan ook het brein achter de cv-installatie.


Dikwijls wordt het belang van een regeling onderschat, en wordt dit gezien als een optie, maar geen noodzakelijkheid. Het is ook zo dat de ketel perfect zal functioneren zonder deze regeling. Op het bedieningsbord van de ketel zelf kan je hem ook aan- en uitzetten en de temperatuur voor de verwarming en het sanitair warm water aanpassen. Maar ideaal is dit niet.


Vraaggestuurde warmte

Zou het niet eenvoudiger zijn als dit allemaal vooraf geprogrammeerd kon worden via een thermostaat die zich in de woonkamer bevindt? Zo heb je de gewenste warmte op het ogenblik dat je die nodig hebt - en bijvoorbeeld geen half uur nadat je de ketel op een hogere temperatuur gezet hebt. Een regelaar zal namelijk in functie van de programmering beslissen wanneer er bijverwarmd moet worden zodat je - tegen het tijdstip dat je die warmte gevraagd hebt – die ook effectief hebt. Daardoor heb je een hoger comfort, maar zal je eveneens minder verbruiken: want er wordt enkel verwarmd wanneer het nodig is.

Moderne regelaars laten toe om elke dag anders te programmeren en je kunt eveneens de opwarmingstijden van de sanitair warmwaterboiler, die aan de ketel gekoppeld is, programmeren.
Bij de moderne eBUS thermostaten is er daarbovenop ook tweerichtingscommunicatie met de verwarmingsketel: van de thermostaat naar de ketel, maar ook omgekeerd. Dit betekent dat alle status-, storings-, fout- en andere codes die op de keteldisplay weergegeven worden, ook op de display van de thermostaat weergegeven worden. Meldt de display van de ketel bijvoorbeeld dat de ketel onderhouden moet worden, dan krijg je die boodschap ook via de display van de thermostaat.


Kamerthermostaat of weersafhankelijke regelaars

Er zijn 2 types van thermostaten. Met een kamerthermostaat regel je de verwarming in functie van de temperatuur in een referentiekamer, meestal de woonkamer. Een weersafhankelijke regeling ‘weet’ wanneer het buiten kouder wordt.
Een weersafhankelijke regeling bepaalt de keteltemperatuur in functie van de buitentemperatuur. Een aparte buitenvoeler staat in verbinding met de thermostaat. Die laatste ‘denkt mee’ en zorgt zo voor een optimale regeling van de aanvoertemperatuur (= de temperatuur van het water in de verwarmingsbuizen) van de cv-installatie. Dit betekent dat - indien het buiten kouder wordt - de ketel dankzij de buitenvoeler, daarover vroeger geïnformeerd wordt, dus voordat het binnen kouder is. Daardoor zal de ketel tijdig bijverwarmen, indien mogelijk op een lagere keteltemperatuur, en zo ook minder verbruiken (= meer condenseren). Het resultaat is: een optimaal warmtecomfort, een maximaal gebruik van de werking van de condensatieketel en een lager verbruik. Je - of liever je regeling - haalt zo het maximum uit je verwarmingsinstallatie!

Een kamerthermostaat en een weersafhankelijke regelaar zien er in feite hetzelfde uit, met als enige verschil dat een weersafhankelijke regelaar - naast de regelaar zelf die zowel in de ketel als in een referentiekamer (zoals de woonkamer) op de muur geplaatst kan worden - ook een buitenvoeler heeft die op de meest noordelijke buitenmuur geplaatst dient te worden.


Draadloze regelaars

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de regelaar elektrisch aan te sluiten, aangezien er geen draden aanwezig zijn. In dit geval kun je kiezen voor draadloze versies. Deze kunnen naar keuze op de muur bevestigd worden, maar zijn voorzien van batterijen en hebben geen elektrische aansluitingen. Een draadloze thermostaat is eveneens interessant wanneer de woonkamer niet altijd als referentiekamer kan dienen, bijvoorbeeld als er een open haard aanwezig is in de woonkamer. In dit geval - zal er bij de werking van de open haard - geen vraag zijn van de thermostaat voor verwarming. Terwijl het in de andere ruimtes misschien wel kouder wordt. Op dat ogenblik kun je de draadloze thermostaat beter in één van die andere ruimtes plaatsen en zo wordt de ketel gestuurd door deze temperatuur.
 

Thermostaten vs. thermostatische kranen

Een themostatische kraan wordt op de radiatoren geplaatst en maakt het mogelijk om per ruimte de temperatuur nog nauwkeuriger te regelen. Op de thermostatische kraan kies je de temperatuur die je daar wenst te hebben en de kraan zal in functie daarvan de radiator minder (bijvoorbeeld bij warmtestraling van de zon) of meer openzetten en de temperatuur in die ruimte constant houden.
Belangrijk om te weten: indien er in de leefruimte een kamerthermostaat is, moet je de radiatorkranen in de leefruimte maximaal openzetten. Het is immers de kamerthermostaat die de temperatuur van deze ruimte zal regelen.

 


Partnerinfo
Nieuw gamma weersafhankelijke regelaars en kamerthermostaten bij Vaillant
Vaillant biedt steevast rendabele systemen aan die ook zorgen voor het gewenste comfort. Maar er is meer. Vaillant hecht ook veel belang aan het gebruiksgemak van zijn systemen. Daarom is Vaillant continu blijven investeren in zijn bestaande regelaars, om hun gebruik intuïtiever - lees: efficiënter en eenvoudiger - te maken en ervoor te zorgen dat ze aan alle eisen van zowel professionele gebruikers als eindgebruikers voldoen.

Het nieuwe gamma Vaillant-regelaars biedt tal van bijkomende mogelijkheden en meer comfort, mede door een nieuw bedieningsconcept dat weldra uniform zal worden voor alle types Vaillant-toestellen en de bijhorende accessoires. Bovendien hebben de regelaars een nieuw design zodat ze perfect in elke moderne woning passen.

De nieuwe Vaillant-regelaars worden niet opgevat als bijkomstige elementen van de verwarmingsinstallatie, maar eerder als centrale communicatie-interfaces tussen de machine – in casu de verwarmingsketel – en de mens. Een installateur kan via de regelaar snel en moeiteloos alle parameters van het verwarmingssysteem checken en, indien nodig, aanpassen. Een consument kan met één druk op de knop zijn comfort verhogen.
Net zoals andere regelaars, zorgen de nieuwe Vaillant-regelaars ervoor dat het verwarmingssysteem altijd in de meest optimale condities werkt, zodat de rendabiliteit en de daarmee gelinkte energiebesparing hoog blijft. Daarnaast bieden ze extra mogelijkheden die – momenteel – veel verder gaan dan de instellingsmogelijkheden van de verwarmingsketels zelf. Het gaat om individuele instellingen zoals vakantie-functie, party-functie, instellen van meerdere programma’s per week, programmatie van de opwarmingstijden van de sanitair warmwaterboiler, …
Het volledige gamma omvat verschillende soorten regelaars, afgestemd op verschillende comforteisen of verwachtingen. Het zijn allen eBUS regelaars, wat betekent dat de regelaars automatisch verbinding maken met de verwarmingsketel (ook eBUS) en er mee communiceren in 2 richtingen.
Naargelang de persoonlijke voorkeur, kan de consument kiezen voor:


- Weersafhankelijke regelaars - calorMATIC VRC

Deze regelaars met buitenvoeler sturen het verwarmingssysteem op basis van de tijd en de buitentemperatuur, zodat de verbruiker minimaal energie verbruikt. Enerzijds zijn er de calorMATIC VRC 470 en 470 f, multifunctionele regelaars met heel wat mogelijkheden en een trendy zwart design. Qua functies biedt de calorMATIC VRC 470 f hetzelfde als de calorMATIC 470, maar deze regelaar heeft het voordeel draadloos te zijn.
Deze weersafhankelijke regelaars zijn de ideale oplossing voor installaties met 1 verwarmingscircuit of (mits een extra accessoires) met 2 verwarmingscircuits (bv. 1 circuit radiatoren en 1 circuit vloerverwarming). De calorMATIC VRC 450, met een wit en strakker design, is een basisversie van de calorMATIC VRC 470 en is geschikt voor installaties met maximaal 1 verwarmingscircuit.


- Kamerthermostaten - calorMATIC VRT

Deze thermostaten sturen het verwarmingssysteem op basis van de tijd en de kamertemperatuur. Ook hier bestaan meerdere modellen met uitgebreide mogelijkheden: calorMATIC VRT 370 en de draadloze versie calorMATIC VRT 370f, met een zwart design en de eenvoudigere uitvoering calorMATIC VRT 350, met een wit design.

Op vaillant.be/nieuwe-calorMATIC vind je een aantal zogenoemde e-learningfilmpjes: korte, duidelijke filmpjes waarin je alles te weten komt over de nieuwe calorMATIC thermostaat. De display, de verschillende menu’s, de voornaamste modi... Op die manier leer je stap voor stap hoe je de thermostaat het best kunt gebruiken. En wat meer is: op het einde van de lessenreeks vind je een aantal simulaties waarin je volledig risicoloos alle functies van de thermostaat kunt uitproberen.
Hoe stel ik de ‘Party modus’ in, waarbij het huis langer wordt verwarmd dan gewoonlijk? Hoeveel bedraagt de waterdruk? Even scrollen met de draaiknop en alle gewenste info verschijnt op het scherm!

Bron: Habitos


Bekijk ook

Lees ook